Erasmus Plus lansează Competiția de Mobilități de studiu sau practică

lect.univ.dr. Daniel DUȚĂ |

Erasmus Plus lansează Competiția de Mobilități de studiu sau  practică pentru studenții înscriși în programul de licență, masterat sau doctorat.

În acest sens, Echipa Biroului pentru Programul Erasmus Plus din Cadrul Universității Ovidius din Constanța organizează în perioda 2 -25 februarie 2022, ateliere tematice dedicate pregătirii candidaturilor pentru obținerea unei mobilități. Specificăm faptul că, competiția este desfășurată în cadrul Apelurilor 2020 și 2021

Evenimentele cu caracter informativ sunt planificate a se desfășura în mediul online pe platforma Cisco Webex, la adresa: https://ovidius.webex.com/meet/erasmus

După finalizarea sesiunilor de informare, documentele necesare întocmirii dosarelor de candidatură se depun în format electronic, la adresa uocpoffice@gmail.com, în perioada: 21.02.2022 – 04.03.2022 (ora 16 :00), iar acestea trebuie să conțină:

➢ formular de candidatură (formular tip – se completează online și se poate accesa aici: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn2DZR5F4A_O-Vu41U9PmTE_6-2OW02-7AjsYGysO6W5Y4ag/closedform) – în cazul completării mai multor formulare de către același candidat, se va lua în calcul ultimul depus);

➢ o poză color tip buletin;

➢ copie C.I. și permis de ședere (dacă este cazul);

➢ situație școlară eliberată de secretariatul facultăţii, actualizată;

➢ atestat de cunoaştere a limbii străine, eliberat de instituţiile specializate autorizate; Certificate tip: Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS – pentru limba engleză; DALF – pentru limba franceză, GOETHE – pentru limba germană; certificat tip OLS; certificat de competențe lingvistice – eliberat de Facultatea de Litere din cadrul UOC s.a.;

➢ declarație RGPD (formular tip care se poate accesa la urmatoarea adresă: http://dri.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/Declara%C8%9Bie%20RGPD.pdf ) .

*pentru validarea dosarului, veți primi un email de confirmare din partea BEP.

Lista cu acordurile inter-instituționale poate fi accesată pe site-ul( http://dri.univ-ovidius.ro/biroul-erasmus-plus/mobilitati-erasmus-plus/mobilitati-intarile-programului), secțiunea Outgoing-Studenți-Acorduri (Listă în curs de actualizare. Vă rugăm să verificați lista la momentul completării formularului de candidatură!)

 Lista cu valoarea granturilor aferente poate fi accesată aici.( http://dri.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/Granturi.pdf)

Pentru mai multe informații nu evitați să ne contactați la: erasmus@univ-ovidius.ro,  uocpoffice@gmail.com , tel: 0241 – 613 016

 Biroul pentru Programul Erasmus Plus Universitatea „Ovidius” din Constanța , Str. Ion Vodă nr. 58, sala PC 11, Constanța*

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.