Licență

 • Domeniul de studii universitare de licență: Educație Fizică și Sport
 • Educație fizică și sportivă (IF+IFR) – număr de locuri – 70 + 50
 • Sport și performanță motrică (IF) – număr de locuri – 50

 • Domeniul de studii universitare de licență: Kinetoterapie
 • Kinetoterapie și motricitate specială (IF) – număr de locuri – 60

DURATA STUDIILOR:

 • I.F. (învățământ cu frecvență) – 3 ani;
 • I.F.R.  (învățământ cu frecvență redusă) – 3 ani;

Criterii de admitere sesiunea iulie-septembrie 2022-  studii de licență

 • VARIANTA 1 – în cazul admiterii online
 • Proba 1 – Media de la examenul de bacalaureat.
 • Proba 2 – Media generală la disciplina Educație fizică sau echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie etc. (discipline înrudite), în anii de liceu.
 • Ponderea notei finale este următoarea:  Nota de la proba 1 –  50% ; Nota de la proba 2 –  50%                                                                                                                                                       
 • VARIANTA 2 – se va desfășura în formă fizică dacă situația epidemiologică permite
 • Proba eliminatorie – testarea capacităţii motrice – traseu aplicativ (contracronometru) –  evaluat cu admis/respins.
 • Proba 1 – Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei.  

            Proba 2 –  Media de la examenul de bacalaureat.                                                           

 • Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 –  60 %;  Nota la proba 2 –  40 %.

Pentru orice informaţie suplimentară privind admiterea vă puteţi adresa la:

Secretariatul Facultăţii de EducaţieFizică şi Sport, Tel./fax 0241.640443

email – secretariatfefs@gmail.com

DISCIPLINE STUDIATE PE PARCURSUL ANILOR UNIVERSITARI

Discipline obligatorii: EFS, SPM, KMS

Fundamentale

 • Anatomie funcțională/ Anatomie și biomecanică
 • Fiziologie/Fiziologia efortului sportiv
 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Metode de cercetare în educație fizică și sport
 • Teoria antrenamentului sportiv
 • Management şi marketing sportiv
 • Educaţie pentru sănătate, prim ajutor şi antidoping

În domeniu

 • Schi/Gimnastică artistică/Discipline sportive de apă
 • Dans sportiv/Dans folcloric
 • Tenis și badminton

De specialitate

 • Atletism, Gimnastică, Fotbal, Handbal,
 • Nataţie, Schi, Volei, Baschet, Înot aplicativ şi vâslit
 • Bazele generale ale kinetoterapiei
 • Masaj şi tehnnici  complementare
 • Kinetoterapia deficienţelor funcţionale
 • Recuperare în traumatologie sportivă
 • Tehnici de manevrare a bolnavului
 • Kinetoterapie în geriatrie
 • Kinetoterapie şi motricitate specială

Complementare

 • Limba străină
Discipline opţionale
 • Istoria educaţiei fizice şi sportului
 • Tenis/Rugby și rugby în 7/Judo/Canotaj /Yachting
 • Biliard/Tehnici de monitorizare a performanței sportive